Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

Beyaz Güvercinler Burs Programı, kısıtlı ekonomik şartlara sahip aday öğrencilerin en iyi eğitim imkanlarından faydalanarak kendilerine, alana ve ülkelerine değer katmaları ve nitelikli birer KHAS mezunu olmaları adına ülkemizin başarılı gençlerine sunulmuş değerli bir eğitim fırsatıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İstanbul dışında ikamet eden, başvuru sırasında lise 12. sınıfta eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvurabilir.

Eğitim-öğretim ücretinden muaf tutulan bu öğrencilere, eğitim-öğretim yılı içerisinde 10 ay süreyle aylık 2.000 TL yaşam destek bursu ödenecektir. Ayrıca üniversitenin yurtlarındaki 3-4 kişilik odalarda barınma imkânı ve ders materyallerinin karşılanmasına yönelik yıllık 5.000 TL kitap destek bursu da Beyaz Güvercinler Burs Programı kapsamındadır.

 • Öncelikle Başvuru Formu online olarak doldurulmalıdır.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden alınacaktır),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınacaktır)
 • Transkript (Ders başarısını gösteren belge, liseden ya da e-Okul üzerinden alınacaktır),
 • Lise Diploması (Eğitim-öğretim yılı sonunda sisteme yüklenecektir),
 • Sınav Sonuç Belgesi (Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sonuç belgesini ilk 24 saat içinde sisteme yüklemesi gerekmektedir),
 • Aday tarafından aşağıda belirtilen konu çerçevesinde yazılmış bir kompozisyon (En fazla 400 kelimeden oluşacak kompozisyon sisteme yüklenecektir).
  Kompozisyon Konusu
  Geçmişte akademik olarak yaşadığınız en önemli ‘keşkeniz’ neydi? Şu anki düşünce ve duygu birikiminizle bu ‘keşkenize’ bakış açınız nasıl olur? Gelecek akademik hayatınızda bu ve benzeri durumları daha iyi yönetebilmek için düşünce ve stratejileriniz neler olurdu?
 • Herhangi bir burs alınıyor ise (Lise Eğitim-Öğretim Ücreti Bursu, Vakıf-STK Bursu vb.) bursluluk durumunu gösteren resmi belge,
 • Gelir Durumu ve Mal Beyanına Dair Belgelerin Fotokopisi (Maaş Bordrosu-iş yeri onaylı, Emekliler için emekli maaşını gösteren belge, Geliri Olmayanlar için SGK’dan gelirin olmadığına dair belge, Serbest Çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, kira sözleşmesi, tapu fotokopisi, ruhsat fotokopisi vb.),
 • 2 adet Referans Mektubu (Biri rehber öğretmenden, biri de okul yöneticisinden -Lise Müdürü ya da ilgili kademe Müdür Yardımcısından- alınmalıdır),
 • Mülakatlar (Yapılacak 2 mülakatın ilki Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından, ikincisiyse Beyaz Güvercin Burs Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir).

Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvurular 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kabul edilecektir. Tüm başvurular büyük bir hassasiyet ve gizlilikle ayrı ayrı değerlendirilecektir. Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvurularını eksiksiz bir biçimde tamamlayan tüm adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasını takip eden ilk 24 saat içinde, sınav sonuçlarını burs programına başvurdukları sisteme girmelidir. İlk elemeyi geçen adaylar tercih döneminde Kadir Has Üniversitesi’nde (seyahat ve konaklama giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere) gerçekleşecek mülakatın ardından ikinci elemeyi de başarıyla tamamlayarak Beyaz Güvercinler Burs Programından yararlanmaya hak kazanırlar ve Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvurular 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kabul edilecektir.

Başvuru için gereken iki referans mektubundan biri rehber öğretmenden, diğeri ise bir okul yöneticisinden (Lise Müdürü ya da ilgili kademe Müdür Yardımcısından) alınmalıdır.

Beyaz Güvercinler Burs Programı kapsamında ilk elemeyi geçerek mülakata çağırılmanız durumunda oluşacak seyahat ve konaklama masrafları Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için: Hazırlık + 4 yıl
Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler için: Lisans eğitimi süresince (4 yıl)
ÇAP yapan öğrenciler için: Hazırlık + 5 yıl (1 yıl ilave)

Disiplin cezası alması ya da not ortalamasının iki dönem üst üste 1,80’in altında kalması durumunda burs devamlılığı için bursiyer öğrenciye uyarıda bulunulur.

Beyaz Güvercinler Burs Programı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine; Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde (Tiyatro bölümü hariç) Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Mimarlık bölümlerine; İletişim Fakültesi’ndeyse Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Reklamcılık ve Yeni Medya bölümlerine öğrenci alınacaktır.

Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvuruların erken yapılması bir avantaj değildir. Başvuruların, ilan edilen tarih aralığında yapılması ve gerekli başvuru belgelerinin eksiksiz olması yeterlidir.

Lise diploması eğitim-öğretim yılının sonunda sisteme yüklenecektir.

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ilk 24 saat içerisinde adayların sınav sonuç belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi’nde uygulamaya geçirilen “Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli” kapsamında eğitim alacak olan Beyaz Güvercinler Bursiyerleri, yaparak öğrenme ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bulduğu için bilgilerini hızlıca pekiştirme, yetkinliklerini sürekli geliştirme fırsatı bulduğu için profesyonel hayata öğrenciliğinin ilk anından itibaren hazırlanma fırsatını yakalar. Beyaz Güvercinler Bursiyerimiz, sektörel paydaşlarımızın üretim tesisleri ve Ar-Ge laboratuvarlarında uzun süreli ve projelere katılım içeren staj olanaklarından yararlanabildikleri gibi, akademik alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz de araştırma laboratuvarlarında çalışma, prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam edebilme imkânına sahip olabilir.