Ana içeriğe atla

Diğer KHAS Bursları

ÖSYM Bursu

Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

%50 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.
Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder. Yandal yapan öğrencilerin bursları anadal programı için öngörülen süreyle sınırlıdır. Çift Anadal yapan öğrencilerin bursları ise çift anadal programına başladıkları yarıyıldan itibaren en çok dört yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 2 yıl (4 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.


Kadir Has Bursu

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; ÖSYS sıralamasında Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

  • İlk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.500 TL
  • İlk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.000 TL
  • İlk 1000 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 1000 TL
  • İlk 3000 (Dil puan türü hariç) arasında yer alan öğrencilere 500 TL.

Kadir Has Bursu lisans eğitimi için öngörülen dört yıllık (zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlar için beş yıl) süre boyunca, bursa hak kazanılan dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden her yıl dokuz ay süreyle verilir.

Kadir Has Bursu’nu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması, ve genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.00 nin altına düşen öğrencilerin bursları, ortalamaları 2.00 ‘nin üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.


KHAS Başarı Sıralaması Bursu

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belli kontenjanlarına yerleşen ve ilgili puan türünde aşağıdaki tabloda ilan edilen başarı sıralamasında yer alan öğrencilere sağlanan ilave burstur. İlgili puan türlerinde belirtilen başarı sıralamalarına giren, Ücretli ya da % 50 Burslu programlara yerleşen adaylara Khas Sıralama Bursu kapsamında Ücretli programlar için %25, %50 Burslu programlara yerleşenler için ise ilave %25 burs imkanı sağlanacaktır.

2022 KHAS Başarı Sıralaması Burs Tablosu;
İndir Yazdır


Lise Başarı Bursu

Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programları ücretli kontenjanlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden % 50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen liselerden mezun öğrencilere sağlanan Lise Başarı Bursu, ÖSYM Bursu ile birleştirilemez; Bu durumda yüksek olan burs geçerli olur.

Lise Başarı Bursu verilen liseler listesi için tıklayınız.


KHAS Onur Bursu

Her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda, öğrencinin müfredatı gereği o akademik yıldaki yarıyıllarda sorumlu olduğu kredi yükünü (muaf olunan derslerin kredileri dahil) alarak zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamını başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 3.5/4.0 veya üzeri olan öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Kadir Has Onur Bursu için değerlendirmeye alınırlar.


IB - Abitur - Matura - SAT Bursu

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Matura’da üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü, SAT belgesi 1400 üzeri olanlardan eğitim ücretinin tamamı alınmaz.


Yaşam Desteği / Yurt Bursu

İstanbul dışından gelerek Barınma imkanından yararlanmak isteyen ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır. Yer verilememesi durumunda 500 TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süreyle ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.


Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek olan öğrencilere tanınan burstur. Spor burslarının esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.

Aday Öğrenci Spor Bursu Başvurusu için tıklayın.