Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

Beyaz Güvercinler Burs Programı, kısıtlı ekonomik şartlara sahip aday öğrencilerin en iyi eğitim imkanlarından faydalanarak kendilerine, alana ve ülkelerine değer katmaları ve nitelikli birer KHAS mezunu olmaları adına ülkemizin başarılı gençlerine sunulmuş değerli bir eğitim fırsatıdır.

Başvuru sırasında lise 12. sınıfta eğitim öğretime devam eden öğrenciler Beyaz Güvercinler Burs Programına başvurabilirler.

Eğitim öğretim ücretinden muaf olmanın yanı sıra, öğrencilere eğitim öğretim yılı içerisinde 10 ay süre ile 2.000 TL harçlık bursu ödenecektir.
Ayrıca 3-4 kişilik odalarda üniversitenin yurtlarında barınma imkanı ve kitap giderlerinin karşılanmasına yönelik yıllık 5.000 TL kitap destek bursu da Beyaz Güvercinler Burs Programı kapsamı içinde yer almaktadır.

 • Öncelikle Başvuru formu online olarak doldurulacaktır.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi (e-devlet sistem üzerinden alınacaktır)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sistem üzerinden alınacaktır)
 • Transkript (Ders başarısı gösterir belge- liseden alınacaktır-)
 • Lise Diploması (Eğitim öğretim yılı sonunda sisteme yüklenecektir.)
 • Sınav Sonuç Belgesi (Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sonuç belgesini ilk 24 saat içinde sisteme yüklemesi gerekmektedir)
 • Aday tarafından yazılmış kompozisyon (Max 400 kelimeden oluşan kompozisyon yazılarak sisteme yüklenecektir.)

Kompozisyon Konusu: Geçmişte akademik olarak yaşadığınız en önemli ‘keşkeniz’ neydi? Şimdi ve burada şu anki düşünce ve duygu birikiminizle ‘keşkenize’ bakış açınız nasıl olur? Gelecek akademik hayatınızda bu ve benzeri durumları daha iyi yönetebilmek için düşünce ve stratejileriniz neler olurdu?

 • Herhangi bir burs alınıyor ise (Lise Eğitim Öğretim Ücreti Bursu, Vakıf - STK Bursu vb. bursluluk durumunu gösteren resmi belge)
 • Gelir Durumu ve Mal Beyanına Dair Belgelerin Fotokopisi (Maaş Bordrosu- iş yeri onaylı, Emekliler için emekli maaşını gösterir belge, Geliri olmayanlar için SGK’dan gelirin olmadığına dair belge, Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, kira sözleşmesi, tapu fotokopisi, ruhsat fotokopisi vb.)
 • Referans Mektubu (2 adet alınacaktır, bir rehber öğretmen ve bir okul yöneticisinden - Lise Müdürü ya da ilgili kademe Müdür Yardımcısı tarafından yazılmış olmalıdır.)

Beyaz Güvercinler Burs Programı başvuruları 21 Ocak- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu tarih itibariyle tüm başvurular büyük bir hassasiyet ve gizlilikle ayrı ayrı değerlendirilecektir.  Geç başvuru dönemi 01 Mayıs - 15 Temmuz 2020'dir. Başvurusunu eksiksiz bir biçimde tamamlayan tüm adaylar, YKS sonuçları açıklandıktan sonraki ilk 24 saat içinde, sınav sonuçlarını Beyaz Güvercinler Bursu başvurularını yapmış oldukları sisteme girişini yapmalıdır. İlk elemeyi geçen adaylar tercih döneminde Kadir Has Üniversitesinde (seyahat ve konaklama giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmak üzere) gerçekleşecek mülakatın ardından ikinci elemeyi de başarı ile tamamlayarak Beyaz Güvercinler Burs Programından yararlanmaya hak kazanırlar ve Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Beyaz Güvercinler Burs Programı başvuruları 21 Ocak- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu tarih itibariyle tüm başvurular büyük bir hassasiyet ve gizlilikle ayrı ayrı değerlendirilecektir. Geç başvuru dönemi 01 Mayıs - 15 Temmuz 2020'dir.

Bir rehber öğretmen ve bir okul yöneticisinden olmak üzere İki adet Referans Mektubu alınacaktır. (Lise Müdürü ya da ilgili kademe Müdür Yardımcısı tarafından yazılmış olmalıdır.)

Beyaz Güvercinler Burs Programı kapsamında ilk elemeyi geçerek mülakata çağırılmam durumunda oluşacak bütçe Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için Hazırlık + 4 yıl
Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler için lisans eğitimi süresinde (4 yıl )
ÇAP yapan öğrenciler için Hazırlık+5 yıl (ilave 1 yıl daha)

Disiplin cezası ya da İki dönem üst üste not ortalaması 1,80’in altında olması halinde burs devamlılığı noktasında öğrenciye uyarıda bulunulur.

Beyaz Güvercinler Burs Programı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleriyle, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Tiyatro hariç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri ve İletişim Fakültesi'nde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya, Radyo Televizyon ve Sinema ve Reklamcılık bölümlerine öğrenci alınacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 50 öğrenci, Beyaz Güvercinler Burs Programı ile KHAS Yeni Eğitim Modeline geçmiş bölümlere kabul edilecektir.

Beyaz Güvercinler Burs Programına başvuruların erken yapılması bir avantaj değildir ilan edilen başvuru tarihi aralığında yapılması ve başvuru evraklarının eksiksiz tamamlanması yeterlidir.

Lise Diploması eğitim öğretim yılı sonunda sisteme yüklenecektir.

Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuç belgesini ilk 24 saat içinde sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi’nde uygulamaya geçirilen ‘Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli’ kapsamında eğitim görecek olan Beyaz Güvercinler Bursiyeri, yaparak öğrenen ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bulduğu için bilgilerini hızlıca pekiştiren, yetkinliklerini sürekli geliştirme fırsatı buldukları için profesyonel hayata öğrenciliğinin ilk anından itibaren hazırlanabilme fırsatına sahip oluyor. Beyaz Güvercinler Bursiyerimiz, endüstriyel paydaşlarımızın kendi üretim tesisleri ve Ar-Ge laboratuvarlarında uzun süreli ve projelere katılım içeren staj olanaklarından yararlanabildikleri gibi, akademik kariyer isteyen öğrencilerimiz de araştırma laboratuvarlarında çalışma, prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen ve üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olabiliyor.